top of page

Silážne jamy sú v súčasnosti stále jedným z najlepších riešení skladovania nielen objemových krmovín. Jedným z našich hlavných produktov sú silážne plachty používané na zakrývanie silážnych jám. Pre úplne uspokojenie zákazníkov spolupracujeme s viacerými stabilnými a overenými európskymi výrobcami polyetylénových fólií.  V ponuke máme všetky druhy silážnych fólií vo veľmi výhodnom pomere ceny a kvality. Počas sezóny disponujeme vysokými skladovými zásobami pripravenými pre našich zákazníkov. Do budúcnosti sa zaujímame o spôsob recyklácie použitých silážnych plachiet a k dodaniu silážnej plachty zvažujeme taktiež doplniť do ponuky službu správneho zakrytia silážnej jamy.

Spôsob spracovania:

Náš systém spracovania silážnych plachiet zváraním do jedného kotúča Vám umožňuje kúpiť plachtu v jednom kuse do šírky 40 metrov. Do 20 metrov šírky sú silážne plachty nezvárané. Práve to je dôvod, prečo máme skladom viacero možností.

Správny spôsob zakrytia silážnych jám:

Druhy silážnych plachiet v ponuke:

  1. Spodné poistné plachty: Používajú sa ako dodatočná ochrana a poistka voči priepustnosti kyslíka a vody do krmiva. Poistné plachty dodávame prispôsobené na mieru bez nutnosti prekladania plachiet.

  2. Bočné odtokové plachty: Tieto fólie zabraňujú priepustnosti kyslíka a majú za úlohu odvádzať vodu preč od krmiva. Aplikujú sa na steny jám tak, aby bola voda odvedená preč od krmiva.

  3. Vrchné plachty: V súčasnosti máme v ponuke 3 kvalitatívne druhy vrchných plachiet:
    a) Plachty vyrobené z prvotného materiálu čierno-biele alebo čierno-zelené. Prieraznosť týchto plachiet často prevyšuje prieraznosť menej kvalitných poistných a vrchných plachiet dokopy.
    b) Plachty s obsahom regranulátu: Tieto silážne plachty majú slabšie údaje prieraznosti, elasticity a UV stability. Priepustnosť kyslíka je väčšia.
    c) Bariérové silážne plachty – nakvalitnejšie plachty ktoré majú priepustnosť kyslíka pod 5 centimetrov kubických na m2 za 24 hodín.

20160317_144343.jpg

Silážne plachty

Silážne plachty spracovávané na mieru presne podľa rozmerov jám. Široký výber a vysoká skladová dostupnosť.

bottom of page